KRUNGSRI.COM       TH  | EN    
 
Skip Navigation Linksหน้าหลัก > ทรัพย์สินรายย่อยเพื่ออยู่อาศัยและอื่นๆ > รายละเอียดทรัพย์สิน
ทรัพย์สินรายย่อยเพื่ออยู่อาศัยและอื่นๆ    พิมพ์   
ค้นหาล่าสุด
  ห้องชุด      
ห้องชุด
รหัสทรัพย์สิน NZ39
ประเภท ห้องชุด
ขนาด 31.99 ตร.ม.
ที่ตั้ง อาคารชุด เอสวัน เอสเซ็ท คอนโดมิเนียม ห้องชุดเลขที่ 126/43 ชั้นที่ 6 อาคารเลขที่ 1 ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โฉนดเลขที่ กรรมสิทธิ์ห้องชุดเลขที่ 126/43
เจ้าของกรรมสิทธิ์ ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ราคาขาย 2,722,000 บาท
* ธนาคารฯ/บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทรัพย์สิน โดยทั้งนี้ผู้ซื้อจะต้องทำการตรวจสอบข้อมูลและสถาพทรัพย์สินทั้งหมดด้วยตัวเอง ธนาคารฯ/บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ รายละเอียดทรัพย์สินไม่ตรงกับที่แสดงไว้แต่อย่างใด
* ธนาคารฯ/บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการทรัพย์สินที่จะขาย
* อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อของบริษัทขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคาร
ติดต่อเรา
  0 2296 4949 | 0 2296 3658 | 1572 ศูนย์บริการลูกค้า
  property@krungsri.com
   
Copyright © 2010 Bank of Ayudhya Public Company Limited. facebook twitter google youtube instagram