KRUNGSRI.COM       TH  | EN    
 
Skip Navigation Linksหน้าหลัก > เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำกัด
ประเภทธุรกิจ: ธุรกิจบริหารสินทรัพย์
ข้อมูล: อาคารธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ชั้น 11 เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร: 0-2296-4949
แฟกซ์: 0-2296-3572
เว็บไซต์: www.krungsriproperty.com
หุ้นที่ออกจำหน่าย ชนิด: สามัญ
หุ้นที่ออกจำหน่าย จำนวน: 270,000,003
สัดส่วนการถือหุ้น:99.99 %

จากที่บริษัทมีพันธะสัญญาในการดำเนินธุรกิจด้วยความชื่อสัตย์สุจริตอย่างสูงสุด ซึ่งบริษัทได้เข้าร่วมเป็นภาคีใน "โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต" โดยมุ่งร่วมมือกับองค์กรชั้นนำในประเทศไทยและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของประเทศปราศจากการคอร์รัปชั่นอีกด้วย


  ทรัพย์สินรอการขาย

เว็บไซต์นี้เป็นที่รวบรวมข้อมูลทรัพย์สินรอการขาย (NPA) ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงศรี
อยุธยา จำกัด เป็นจำนวนมากหลายพันรายการ โดยมีทรัพย์สินที่เป็นบ้านเดี่ยว,บ้านแฝด, ทาวเฮ้าส์, คอนโดมิเนี่ยม, อาคารพาณิชย์,
อาคารสำนักงาน และที่ดินเปล่า ฯลฯ ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะหาที่อยู่อาศัย, ประกอบการค้า,
สำนักงาน หรือแม้แต่นักลงทุนในธุรกิจต่างๆ เพื่อนำเอาทรัพย์สินต่างๆ เหล่านั้นไปพัฒนาต่อในรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อให้สะดวกต่อการค้นหาข้อมูล และเพื่อเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า และบุคคลที่สนใจทั่วไป เว็บไซต์นี้จึงได้ แยกประเภทของทรัพย์สิน ตามวัตถุประสงค์ของลูกค้าแต่ละประเภท ดังนี้

 

ลูกค้าประเภทที่1
สำหรับลูกค้าทั่วไป ที่ต้องการหาที่อยู่อาศัย,ร้านค้า,อาคารพาณิชย์,สำนักงาน หรือแม้แต่ที่ดินเปล่าเพื่อ
นำไปปลูกสร้างที่อยู่อาศัยของตนเอง

 

ลูกค้าประเภทที่2
สำหรับลูกค้าที่มีความต้องการเป็นพิเศษ ที่ต้องการหาที่อยู่อาศัยภายในโครงการจัดสรรต่างๆ

       

ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลต่างๆ ที่เตรียมไว้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทุกท่าน รวมถึงนักลงทุนที่มีความสนใจไม่มากก็น้อย

จากที่บริษัทมีพันธะสัญญาในการดำเนินธุรกิจด้วยความชื่อสัตย์จริตอย่างสูงสุด ซึ่งเมื่อเดือน กรกฎาคม 2556 นี้ บริษัทยังได้เข้าร่วมเป็นภาคีใน "โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต" โดยมุ่งร่วมมือกับองค์กรชั้นนำในประเทศไทยและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของประเทศปราศจากการคอร์รัปชั่นอีกด้วย

       
  งบการเงิน
Thailand Web Stat * ธนาคารฯ/บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทรัพย์สิน โดยทั้งนี้ผู้ซื้อจะต้องทำการตรวจสอบข้อมูลและสถาพทรัพย์สินทั้งหมดด้วยตัวเอง ธนาคารฯ/บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ รายละเอียดทรัพย์สินไม่ตรงกับที่แสดงไว้แต่อย่างใด
* ธนาคารฯ/บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการทรัพย์สินที่จะขาย
* อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อของบริษัทขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคาร
ติดต่อเรา
  0 2296 4949 | 0 2296 3658 | 1572 ศูนย์บริการลูกค้า
  property@krungsri.com
   
Copyright © 2010 Bank of Ayudhya Public Company Limited. facebook twitter google youtube instagram